Huisartsenpraktijk Kernhem

Patiëntenomgeving Inloggen

Uitslagen

Uitslag opvragen van een onderzoek

U kunt ná 11 uur bellen met de doktersassistente voor de uitslag van een bloed- of urineonderzoek. Uw huisarts heeft in het consult met u aangegeven wanneer de uitslagen te verwachten zijn. Mocht het zo zijn dat een uitslag eerder bekend is en dat er onverhoopt snel(ler) actie ondernomen dient te worden, dan zal er zo snel mogelijk contact met u worden opgenomen. Zorgt u er daarom voor dat wij in het bezit zijn van uw telefoonnummers, zowel vast als mobiel.

Klik hier voor de onderzoeken

Levensgevaar? Bel 112! Spoedgevallen 0318-745222 en buiten openingstijden de Huisartsenpost 0318-200800