Huisartsenpraktijk Kernhem

Patiëntenomgeving Inloggen

Spreekuur

Op dit moment wordt er in Kernhem op de meeste dagen alleen een ochtendspreekuur gehouden. Middagspreekuur, eventuele aanvullende onderzoeken of verrichtingen door de assistente vinden plaats op locatie Ederveen. Voor een afspraak bij de huisarts maken wij graag samen met u een afspraak via onze assistentes op lokatie Ederveen of de gratis Uw Zorg online app.

Spreekuren praktijkondersteuners

Alieke van Silfhout en Merel de Kruif zijn als praktijkondersteuner werkzaam in de huisartsenpraktijk lokatie Ederveen. De spreekuren die zij doen:

Alle veranderingen in de behandeling worden overlegd met de artsen. Afspraken voor deze spreekuren kunt u maken via de assistentes.

Anna Frens en Liesbeth Malestein zijn als praktijkondersteuner (POH-GGZ) werkzaam in de huisartsenpraktijk lokatie Ederveen.

Wat doet de POH-GGZ?

De POH-GGZ staat voor Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg.

Huisartspraktijken kunnen sinds 2007 zich laten ondersteunen door een POH-GGZ. Deze kan op verzoek van de huisarts een cliënt met psychische problemen zien om een beter beeld van de klacht te krijgen, de mogelijk nodige behandeling vast te stellen en verdere begeleiding te verlenen.

De POH-GGZ kan worden gezien als de voordeur van de GGZ. Het is aan de POH-GGZ om in te schatten van welke problematiek sprake is en de ernst ervan, voordat er eventueel wordt doorverwezen naar de generalistische basis GGZ of specialistische GGZ.

Spreekuren assistentes

Behalve voor het maken van een afspraak kunt u bij de assistente ook terecht voor vragen over verwijskaarten, machtigingen, enzovoort. Daarnaast kunt u op afspraak dagelijks terecht voor o.a. bloeddrukmetingen, injecties, het uitspuiten van oren, het maken van uitstrijkjes, vaccinaties, verwijderen van hechtingen etc..

Let op; voor patiënten uit Kernhem worden de afspraken van de assistentes en de POH uitgevoerd op lokatie Ederveen. 

Volgens de richtlijnen van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) mogen wij de niet-nagekomen afspraak bij u in rekening brengen. Dit bedrag dient u zelf te betalen en wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Levensgevaar? Bel 112! Spoedgevallen 0318-745222 en buiten openingstijden de Huisartsenpost 0318-200800